Hva er stress


Stress er en reaksjon på en belastning
som er større enn vår toleranse.


Kan både være fysisk og psykisk.


Følelsen av ikke å strekke til.


Følelsesmessige traumer man ikke blir ferdig
med.


Fysiske traumer

 


Typer av stress


Akutt stress:
en enkeltstående hendelse
hvor du kjenner til hva som stresser deg.


Gjentagende akutt stress: ”ulykkene”
kommer i kø. Har aldri fred.


Kronisk stress: Når du er utsatt for en stor
belastning som ser ut til å vare evig.


Traumatisk stress: en alvorlig hendelse
som en naturkatastrofe, livstruende
ulykke, krigshandlinger osv.

 

Kroppen produserer mer kortisol under stress og kan forverre tilstander i kroppen

aminosyrer er viktige for oppbygging av friske celler

diverse behandlinger kan være til stor hjelp

sjelehenting ved traume

healing og meditasjon for avslapping og indre ro

 

les mer her:

http://runereiersen.com/ALTERNATIV/K%2004%20Stress%20og%20helse%20farge.pdf

 

http://www.youtube.com/watch?v=oVHmm12vT_Q