Behandling

etter

sjeletap

 

 

 

Det antas at når man lider følelsesmessige

eller fysiske

traumer

så mister man livskraft -

sjelefragmenter.

 

 

Det kan føles som man flykter fra kroppen for å overleve hendelsen,

som om man er på utsiden av seg selv.

Livskraften forsvinner.

 

De typer trauma som kan forårsake sjeletap er overgrep, både seksuelle, emosjonelle og mentale. 

 

Andre årsaker kan være ulykker, dødsfall, skilsmisse, offer for krig og terrorhandlinger.

 

Enhver hendelse

som forårsaker sjokk

kan føre til sjeletap.

 

Det er viktig og forstå at sjeletap er en god ting som skjer for oss.

Det er dette som gjør at vi overlever smerte.

 

Om du skulle være utsatt for en bilulykke

ville beskyttelse-mekanismen for psyken sette inn,

og din sjel-essens

 ville forlate kroppen

slik at du ikke ville føle

hele effekten av smerten

du ble påført.

 

I psykologien kalles dette atskillelse, men det blir ikke snakket om hvor delene blir av. 

 

Ifølge sjamanisme forstår vi at en del av sjelen forlater kroppen og går inn i et territorium man kan henvende seg og føre disse bitene tilbake.

 

Det er mange vanlige symptomer på sjeletap.

 

Selvmordstanker

kronisk depresjon

post-traumatisk stress-syndrom

immunsvikt

sorg som aldri forsvinner

Avhengighet

 

Når vi må søke eksterne kilder for å fylle opp tomme plasser inni oss,

med eksempelvis

mat

rusmidler

vanskelige relasjoner

eller må kjøpe materielle gjenstander

for å føle oss vel.

 

 

Når noen sier at du ikke har vært den samme etter en bestemt hendelse,

og det ikke menes på en god måte,

så er det stor sannsynlighet for at du har vært utsatt for sjeletap.

 

Sjelehenting kan være det du trenger for å komme ovenpå igjen.