Hva er healing?

 

Healing er en behandlingsform som i folkelig tradisjon har vært praktisert over hele verden i århundrer.

Ordet healing er engelsk og betyr "å gjøre hel".

For mange vil det norske ordet håndspåleggelse være ensbetydende med healing.

En healer er en person som har en naturlig evne til å overføre energier til andre individer, og på den måten sette i gang eller fremme en helbredelsesprosess.

Energiene som blir overført kommer normalt ikke fra healeren selv, men blir kanalisert gjennom terapeuten fra en utenforliggende kilde.

Dette skjer ved at healeren legger hendene på ulike steder på kroppen til vedkommende som blir behandlet, eller det kan arbeides med de energifeltene som omgir kroppen (de ulike lagene av auraen).

Mennesket har nemlig, i tillegg til sin fysiske kropp, også et energilegeme som omgir det fysiske legemet.

Dette energifeltet kalles ofte for auraen eller det biodynamiske feltet, og består av flere lag med ulike egenskaper.

Vår bevissthet, med alle våre tanker og følelser, har stor innvirkning på dette energilegemet, og sykdommer og ubalanser kan ofte spores i auraen før de slår ut som fysiske symptomer.

Alle mennesker har et reguleringssystem som følger et nettverk av usynlig energibaner i og utenfor kroppen, og som sørger for at alle delene av mennesket blir tilført en vitalkraft med den styrken og frekvensen som passer for de aktuelle energibanene og tilknyttede organer.

Når energien flyter fritt i alle disse banene, fungerer kroppen optimalt.

Den vil ha stor motstandskraft mot negative påvirkninger og på den måten holde seg frisk.

Hvis noen av disse energibanene blir blokkert eller kommer i ubalanse, kan sykdomssymptomer framtre.

Mange mener at de fleste sykdommer og symptomer har nær sammenheng med vår livsførsel, og vårt tanke- og følelsesliv.

Det som kalles sykdom er altså ofte blokkeringer som forstyrrer energiflyten i auraen eller i den fysiske kroppen.

Mange healere kan sanse disse energiforstyrrelsene og lede energi til stedene for å åpne opp for den naturlige energistrømmen.

Når energien flyter harmonisk, vil den fysiske kroppen igjen bringes i naturlig balanse.

Healing kan virke legende på hele vår bevissthet.

Den optimale form for helbredelse er når det skjer en heling på det indre plan, når man føler at der hvor det før var uro og smerte, er noe blitt leget.

Man er da kommet et steg nærmere seg selv, og som en følge av det, har man også nådd en større grad av fysisk helse og velvære.

Healing er ingen mirakelkur mot sykdom, selv om vi ofte opplever at spontane helbredelser skjer.

Healing er en naturlig metode hvor indre, selvlegende prosesser blir virksomme, og en healer er en som kan hjelpe til med å sette i gang eller forsterke disse prosessene.