REGRESJON

 

 

Inni hver og en av oss ligger det lagret minner og opplevelser fra tidligere liv.

 

Alle våre erfaringer lagres i det ubevisste sinnet vårt.

 

Akkurat som et barns tidligste erfaringer vil forme hvordan det voksne livet vil bli, så vil også den lagrede kunnskap fra tidligere liv påvirke våre valg og beslutninger i dette livet. 

 

Ved å utforske tidligere liv kan du :

stimulere til økt selvinnsikt.

 

Avsløre karmiske årsaker til fysiske sykdommer.

 

Kontrollere eller eliminere smerte, skyld og angst.

 

Oppløse negative sider ved fortiden som hindrer åndelig vekst og tilfredshet.

 

Eneste forutsetningen for å få resultater er at du har et åpent sinn

og er villig til å prøve.

 

Det kan og være greit og gå tilbake til tidligere hendelser i dette livet, for å forløse følelser som frykt, skyld, anger, osv.

 

Underbevissheten din styrer hva som er nødvendig og gå tilbake til.

 

Regresjon er en fantastisk reise.