Hva er hypnoterapi?

 

Den hypnotiske transetilstanden er faktisk ikke annet enn ekstra avspenthet, velvære og ro, og kan sammenlignes med meditasjon.

 

Din bevissthet er endret, og ditt ubevisste sinn er mer mottagelig for det som blir sagt til deg.

Men kun så lenge du selv aksepterer det som blir sagt, og faktisk er villig til å lytte og slappe av.

Du har hele tiden full kontroll og kan åpne øynene og komme ut av denne avslappende tilstand når som helst, om du ønsker.

 

 

Hva er forskjellen på hypnoterapi og hypnose?

 

Ordet hypnose brukes ofte i forbindelse med underholdning.

Det er imidlertid forskjell på hypnose brukt i underholdning og hypnose brukt i behandling. 

 

 

Hvorfor benytte hypnoterapi?

 

Det er i ditt ubevisste sinn oppførsel, holdninger og minner ligger.

Hypnoterapi henvender seg til ditt ubevisste sinn, og kan derfor endre det som befinner seg der, og dermed få deg til å endre på oppførsel, oppfatninger, vaner/uvaner som ligger lagret.

f.eks. å slutte og røyke, etablere sunne spisevaner, kvitte deg med fobier osv. osv.

 

 

Hva skjer i løpet av behandlingen?

 

Det første en terapeut må gjøre er å få informasjon fra deg.

Hva er ditt problem eller ønske, hvordan oppleves dette i din hverdag osv.

Dette blir så benyttet i den videre behandlingen.

Under hypnoterapi er ditt ubevisste sinn mer mottagelig, og det er derfor lettere og oppnå de endringene du selv ønsker, men sliter med å få satt ut i livet.

 

 

Hvordan føles hypnoterapi?

 

Dette vil nok variere fra person til person.

De fleste opplever en behagelig avslappet tilstand.

Du er imidlertid mentalt våken, men fokuserer innover.

Du fokuserer på det som blir sagt.

Din primære sansekanal (synet) er stengt av, ettersom du har øynene lukket under behandling.

 

 

Er det normalt å være nervøs forut for første behandling?

 

Ettersom de fleste ikke har erfart hypnose tidligere, er det ikke unaturlig at det kan knyttes en viss spenning til hva som skal skje.

Dersom du føler uro foran første behandling, skal du ta dette opp med terapeuten, som da vil fortelle deg hva som vil skje, slik at du kan slappe av og nyte behandlingen.

Dessuten kan terapeuten flere teknikker som vil få deg til å føle deg avslappet.

 

 

Vil jeg være bevisst på hva som skjer under hypnoterapi?

 

De aller fleste er bevisst på hva som skjer og blir sagt.

Det kan imidlertid tenkes at du ikke husker alt som blir sagt.

Dette er helt normalt, og har absolutt ikke noe å si for utfallet, ettersom det er ditt ubevisste sinn vi henvender oss til.

Dessuten kan det tenkes at du sovner.

Terapeuten vil da få deg tilbake til den våkne, men avslappede tilstanden som er ideèll for behandlingen.

 

 

Vil jeg miste kontrollen under hypnoterapi?

 

Som klient har du alltid kontroll.

Du tillater deg selv å slappe av og du tillater deg selv å motta de forslag som blir gitt, fordi du selv velger å gjøre det, i forvissing om at dette vil være nyttig, og til ditt eget beste.

 

 

Kan hypnoterapeuten få meg til å si ting jeg ikke vil fortelle?

 

Som nevnt tidligere, er du i kontroll.

Du vil derfor ikke risikere å fortelle noe du ikke selv ønsker å si.

Du kan også velge å ikke si noe i det hele tatt.

Men husk at en hypnoterapeut vil ditt eget beste, og vil kun ønske at du sier noe dersom det kan være til hjelp for deg.

 

 

Kan alle benytte hypnoterapi?

 

Alle som har evnen til å følge instruksjoner kan hypnotiseres.

Du blir fortalt hva du skal gjøre, og velger selv å gjøre dette.

I en terapeutisk sammenheng innebærer dette at du mottar forslag fra en hypnoterapeut,

mens du er i en dyp avslappet tilstand.

Men kun hvis du tillater deg selv å gjøre det.

Derfor sier vi at all hypnose er selvhypnose.

 

 

Benyttes det medikamenter i behandlingen?

Nei.

 

 

 

Det bevisste sinnet representerer ca 3 % av den mentale kapasiteten, og er det vi til daglig bruker og tar vår valg utifra.

Det ubevisste sinnet som representerer de resterende 97 % av den mentale kapasiteten, huser minner og all lagret informasjon som vi til daglig ikke tenker på.

Når man jobber med det ubevisste sinnet kan man komme i kontakt med tilgjengelig informasjon som er glemt av det bevisste sinnet.

Se for deg et isfjell.

Det du ser over vannet er det bevisste sinnet, mens den kjempesvære delen som er under vannet , er det underbevisste sinnet ditt, og det er denne delen vi jobber med for å endre tanker og følelser.