Det limbiske system

er et komplekst sett av strukturer i hjernen som inkluderer hypothalamus, hippocampus, amygdala og cingulate cortex.

Dette systemet er i stor grad ansvarlig for hvordan vi tolker sanseinntrykk ( spesielt vår luktesans) hvordan vi koder og husker sensorisk informasjon, og hvordan vi følelsesmessig reagerer på det.

Det limbiske system tildeler følelsesmessig betydning for alt vi kan lukte, se, høre, føle og smake.

Det overvåker både vårt indre og ytre miljø.

Det limbiske system er kjent som sete for sosial og emosjonell intelligens og er hjernens `angstbryter`.

Det er også ansvarlig for dannelsen av minner og regulerer hormoner.

Det regulerer funksjonen av det parasympatiske og symatiske nervesystemet, noe som betyr at det styrer ting som puls, blodtrykk, pust og opphisselse, som svar på følelsesmessige forhold.

Det limbiske system formidler alle aspekter av følelser og motiverende funksjon

som for eksempel 

ønske om mat, følelser av sinne, frykt, smerte, glede og seksuell lyst.